Corona-tiltak 9. November 2020

I lys av de siste anbefalingene og retningslinjene som har kommet både nasjonalt og lokalt, og fordi Grimstad nå er en rød kommune, har vi i styret vedtatt å avlyse all aktivitet i minst to uker frem i tid, dvs. inntil videre frem til mandag 23.11.20.

Dette fordi vi ønsker å begrense potensiell smittespredning, og fordi de fleste av våre aktiviteter består av flere alderstrinn sammen. Det vil være vanskelig å fortsette og samtidig ivareta nødvendige tiltak.

Jeg vil samtidig nevne for dere at Eidekameratene utelukkende drives av frivillige på dugnad, uten lønnet eller faste ansatte, og at vi derfor ikke har den samme kapasiteten som noen andre klubber. Jeg håper og tror at de aller fleste har forståelse for at vi ønsker å sikre trygge rammer fremfor mest mulig aktivitet.

Vi ønsker selvfølgelig ikke å stenge ned aktivitetene – vi vet veldig godt verdien av dette, spesielt for barn og ungdom, men ser oss helt nødt til å ta hensyn til alle, noe som også inkluderer foreldrene og trenerene som gjør dette på dugnad.

Vi er veldig takknemlige for tålmodigheten deres. Og til alle dere som har gitt oss et bidrag i en periode hvor alle inntekter har vært fraværende: Tusen hjertelig takk.

Med vennlig hilsen
Styret Idrettslaget Eidekamerat