Innebandy

Innebandygruppen er et tilbud for alle over 14 år.

Treningene foregår i Eide gymsal.

Treningsdager er tirsdager fra kl 20.00 –>
Inngang ved siden av gymsal m/garderober.

Kontaktpersonen for innebandy er:
Kjetil Tveite, tlf: 95781660