Aksjon og skigruppe

Aksjon og skigruppen sitt ansvar er:

Arrangere aktivitetsdag for barn og unge
Arrangere idrettsdag for barn og unge
Arrangere skidag for barn og unge

Disse arrangementene er årlige, forutsatt at de rette forholdene er til stedet.