Årsmøte 2021 Idrettslaget Eidekameratene

Til informasjon: Årsmøtet har blitt satt på vent noen ganger nå, men vi har funnet en dato som er endelig:Tirsdag 1 juni kl 18.00 på Hombor.Påmelding kreves iht. smittevernsregler og antall mennesker.Er det flere påmeldte enn tillatt, så vil det bli tilgjengelig elektronisk. Saksliste kommer snarlig. Innspill og saker må sendes inn innen tirsdag 25.05.Andre spørsmål: ta kontakt med undertegnede.

På grunn av situasjonen som er så er vi ikke helt sikre på om vi kan gjennomføre et fysisk årsmøte i år.

Derfor vil sittende styre og eventuelle endringer sitte på Hombor, og medlemmer som er interesserte i å delta vil kunne gjøre dette via nett/Teams.

Skulle det være en åpning for flere enn 10 deltakere, så vil alle kunne være med på Hombor, så langt vi kan ivareta smittevernstiltakene.

Alle må melde seg på uavhengig om det er elektronisk eller fysisk, og påmelding gjøres til fred.rune.roed@aquatiq.com .

For spørsmål vedr. årsmøtet, ta kontakt med styreleder Fred Rune Røed