Årsmøtet for 2023 avholdes på Hombor 14/3-2023, kl 18.00.

Oppdatert: Saksliste er nå lastet opp. Se vedlegg!

Saker som ønskes tas opp må meldes til styret innen 28/2.

Saker sendes til fred.rune.roed@aquatiq.com