NB: Viktig informasjon om lysløype

NB: Viktig informasjon om Idrettslaget Eidekameratene sin lysløype i Homborsund

I forbindelse med etablering av nytt hyttefelt på KNA-veien skal kommunen etablere et nytt vann- og kloakksystem fra Johan Markussens vei til KNA veien.

Grimstad kommune har besluttet at dette skal krysse og gå langs lysløypen vår på enkelte punkter.

Arbeidet har allerede startet.

Det kan i perioder være litt trafikk fra HELDAL Entreprenører i lysløypa, som har fått tillatelse av oss til å kjøre bil der (så lite som mulig).

Det vil i perioder pågå gravearbeid langs løypen, og det kan være begrenset fremkommelighet, men bredt nok for både barnevogner og rullestoler.
Lysløypen kan i perioder ved sprenging og kryssing bli stengt, og vi vil så langt det lar seg gjøres sende ut varsel ca. 5-7 dager i forkant av stenging.
Stengingen kan vare fra alt til 2 til 7 dager.

Arbeidet skal være ferdig desember/januar.

Det er selvfølgelig beklagelig at dette skal skje i den relativt nye løypen vår, men det er dessverre kommunen som bestemmer dette,
og ikke vi som anleggseier.

Hvis dere har noen spørsmål som gjelder dette, så ta gjerne kontakt med undertegnede. (Fred Rune Røed)