Årsmøte 2024

Årsmøte for Idrettslaget Eidekameratene avholdes tirsdag 05.03.2024 kl 18.00 på Hombor (klubblokalet). Saker som ønskes tatt opp må være sendt inn skriftlig til post@eidekam.no innen 26.02.2024. For øvrig informasjon ta kontakt med Fred Rune Røed, leder@eidekam.no, 92112228.