E-sport

Hvem er det for

E-sports-gruppa er åpen for alle. Der det er naturlig deler vi inn i undergrupper, delt inn på alder, interesse, spill, o.l. Vi vil også invitere andre inn til oss som ikke er med i gruppa, som f.eks foresatte. Dette for at flere skal få en forståelse av hva det er vi holder på med, og forstå hva e-sports er, sammen med oss.

Det er ingen øvre aldersgrense, men fokuset vil være på de fra barneskolealder til fylte 18 år. Det vil være naturlig i en slik aktivitet at alder ikke styrer hvor god man er, eller hvor mye man kan om gaming. Vi ønsker derfor å ha en delingskultur som ikke har noen alders-barriere. En på 15 år kan fint lære opp en gruppe bestående av personer på ens egen alder, men også yngre og eldre.

Hvordan vi samles

Vi har flere arenaer vi ønsker å teste ut som samlingspunkt. Vi har noen fysiske lokasjoner vi kan benytte, som f.eks huset til Eidekameratene på Hombor. Vi ønsker at dette lokalet benyttes for samlinger, i form av noen timer en dag/kveld, og eventuelt LAN som varer flere dager. Hvordan vi organiserer dette finner vi ut sammen. Det skal alltid være trygge rammer. Vi har mange ildsjeler i Eidekameratene vi kan dra nytte av.

Vi ønsker også å være tilstede på de plattformene hvor gamere samles virtuelt, uten å være fysisk sammen. Pr år 2020 så er det Discord som er mest populært. Eidekameratene ønsker å være tilstede på denne plattformen, igjen med trygge rammer, og voksne som moderatorer.

Hva vi skal finne på

E-sport er i enorm utvikling. Og vi skal følge med utviklingen sammen. Det finnes spill vi gjerne vil teste ut som passer de fleste, som FIFA og Rocket League. Vi ønsker også å teste ut de største titlene innen e-sport som Fortnite og Counter Strike. Det vil alltid bli spurt om aksept av foreldre/foresatte før mindreårige blir eksponert for spill, uansett aldersgrense på spillet.

E-Sports i Eidekam, åpen, inkluderende og trygg for alle.

Kontakt Øyvind for mer info eller spørsmål på: oyvind@eidekam.no