Corona-tiltak 9. November 2020

I lys av de siste anbefalingene og retningslinjene som har kommet både nasjonalt og lokalt, og fordi Grimstad nå er en rød kommune, har vi i styret vedtatt å avlyse all aktivitet i minst to uker frem i tid, dvs. inntil videre frem til mandag 23.11.20. Dette fordi vi ønsker å begrense potensiell smittespredning, og […]